Basiscatechese

Jongeren tussen 12 en 14 jaar zijn van harte welkom op woensdag 16 september om 19.00 uur in de Kajuit van het Baken om op een leuke en leerzame manier de betekenis van kerkelijke symbolen en gebruiken te ontdekken. Tot ongeveer 20.00 uur zal ds. Dibbets je een stukje wijzer maken. Dit is (bij voldoende belangstelling) het begin van een serie van 10 bijeenkomsten. Graag aanmelden bij predikant@protestantschipluiden.nl of 06-21976875
terug

Viering Dorpskerk

Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei 2022
09.30 uur, Dorpskerk
Ds. J. Henzen, Wateringen

Orde van dienst, klik hier
 
zondag 29 mei 2022
10.00 uur, Dorpskerk 
Ds. C.M. Schreuder, Maassluis

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.