Basiscatechese 2022/2023

Wat je altijd al hebt willen weten over de kerk, de kerkdienst, doop en avondmaal, de bijbel, oude en nieuwe testament, de christelijke feesten, God de Vader, Zoon en heilige Geest, enz. kun je leren tijdens de basiscatechese. We doen dat op een leuke ontspannen manier.
Jongeren tussen 12 en 14 jaar worden uitgenodigd, maar je mag je ook zelf aanmelden.

Dit seizoen bestaat de serie uit 10 bijeenkomsten van ongeveer een uur. Je krijgt ter plekke al het nodige materiaal aangereikt, maar als je zelf een bijbel hebt, kan het handig zijn om die mee te nemen.

De eerste bijeenkomst is op woensdag 12 oktober 2022 om 19.00 uur in de Kajuit (boven het Baken).   
Aanmelden vooraf bij ds. Dibbets via predikant@protestantschipluiden.nl of 06-21976875
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 29 januari
10.00 uur       
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Jeugddienst, orde van dienst klik hier

 
17.00 uur       
Ds. J. van den Berg-Meelis uit Leiden
Taizé viering

Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.