Avondgebeden in de Stille week

De laatste week voor Pasen wordt de Stille- of Goede week genoemd. We staan dan stil bij het lijden en sterven van Jezus en gaan op weg naar het licht van de Opstanding. In deze week zijn er 4 oecumenische avondgebeden van maandag 25 t/m donderdag 28 maart in de Dorpskerk te Schipluiden, aanvang 19.30. Tijdens deze Stiltevieringen kunnen we in alle rust bij elkaar komen voor liederen en muziek, lezingen, stilte en gebed.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 21 april 2024 
10.00 uur ds. B. Schoone
uit Poeldijk
Orde van dienst klik hier

Kerkomroep, luisteren en kijken

U kunt u gave overmaken op:
Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35