woensdag 10 januari 2024

Nieuwjaarsbijeenkomst PCOB

Datum: 
 woensdag 10 januari 2024
Tijdstip: 
 09.30 uur
Locatie: 
 Dorpskerk Schipluiden

Woensdag 10 januari 2024 is er weer de gezamenlijk nieuwjaarsbijeenkomst van de KBO en PCOB. Op de nieuwbrief staat per abuis de verkeerde tijd en plaats. U bent van harte welkom in de Dorpskerk in Schipluiden en de start is 9.30 uur.
Het is gebruikelijk dat we deze bijeenkomst beginnen met een korte oecumenische viering, die dit keer zal plaatsvinden in de Dorpskerk en geleid zal worden door Bert van Leeuwen. Medewerking aan de viering zal dit jaar worden verleend door het Woudtse Koor, dat enkele toepasselijke liederen voor ons zal zingen onder leiding van Gert Jan Hol.
Aansluitend is er in Het Baken vanaf circa 10.15 uur volop gelegenheid om onder het genot van koffie en een drankje de beste wensen voor het nieuwe jaar uit te wisselen. We rekenen, ook bij de viering, op een goede opkomst van leden en overige belangstellenden.

 

terug
 


Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 21 april 2024 
10.00 uur ds. B. Schoone
uit Poeldijk
Orde van dienst klik hier

Kerkomroep, luisteren en kijken

U kunt u gave overmaken op:
Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35