donderdag 23 februari 2023

Vastenwandelingen

Locatie: 
 De Schelp
Tijdstip: 
 09.00 uur

In de veertig dagen voor Pasen worden er weer dagelijkse wandelingen in oecumenisch verband georganiseerd in Midden Delfland. De eerste wandeling in Schipluiden zal zijn op donderdag 23 februari om 9.00 uur vanuit parochiecentrum de Schelp. Paul Mantelaers loopt mee.
 

terug
 


Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 4 juni 2023 
10.00 uur  
Ds. E. Dibbets-van der Roest,
Viering Heilig Avondmaal
Orde van dienst, volgt nog
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.