Afscheid ds. Dibbets

Nog een aantal belangrijke mededelingen omtrent het afscheid:
We zouden het leuk vinden als gemeenteleden - groot en klein - een herinnering/foto/tekening op
een A4-tje wil zetten, die wij dan bundelen in een boek. Dit moet dan wel voor zaterdag 22 juli. U
kunt dit mailen naar: trudibouwmeester@outlook.com of afgeven bij Janna van den Berg, St.
Maartensregtplein 22.
Daarnaast willen we een fotoreportage tonen met passende foto’s van de afgelopen 25 jaar, dat
Erika Dibbets hier predikant is geweest. Heeft u nog foto’s van diverse gebeurtenissen? Deze
kunnen – het liefst digitaal – gestuurd worden naar Ada de Rijke, mail: adaderijke3@icloud.com
Het is vrij om de dominee een geschenk te geven, ook in de hal van de kerk zal een bus komen
waarin een donatie gedaan kan worden voor een cadeau. Een bedrag overmaken kan ook op
NL08 RABO 0146 8315 27 t.n.v. Protestantse Gemeente Schipluiden o.v.v. afscheidscadeau ds.
Dibbets.
terug