Afhaalmaaltijd 23 maart 2021

Zoals gewoonlijk houden we de versoberingsmaaltijd met de twee kerken samen in De Schelp of het Baken. Maar dat is nu nog niet mogelijk. We bedachten De Afhaalmaaltijd! zodat we dan toch onze activiteit kunnen voortzetten die we al zoveel jaren doen. Het is één van de momenten in de 40 dagentijd waarop we aan een ander denken om het goede te doen. Via de Kerkradio van de Dorpskerk kunt u inschakelen vanaf 17.00 uur. Dan kunt u luisteren naar de opening met gebed en de thema’s worden toegelicht. Op een later moment kunt u dit ook  beluisteren.
Wat houdt het in?
De maaltijd kunt u tussen 16.30 en 18.00 uur ophalen via de oude ingang naast de Dorpskerk in het Baken, de uitgang is dan via de andere kant over het grindpad. Of u kiest ervoor om het thuis te laten bezorgen. De vrijwillige bijdrage, die altijd ruim wordt gedoneerd, kunt u in de bus bij het afhalen deponeren. Bij het bezorgen kunt u het meegeven aan de bezorger in een enveloppe. Wij hopen natuurlijk op veel animo !!
Opgeven voor 19 maart 2021 bij
Aria van Leerdam, B.M. Singel 8, tel. 015-3808047
Marian van de Vaart, Bark 3, tel. 015-3809525
Hierbij graag vermelden uw naam, telefoonnummer, het aantal maaltijden en of u wilt afhalen of laten bezorgen.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 28 juli 2024
10.00 uur Mevr. Ds. S. van der Hoek 
uit Naaldwijk


Kerkomroep, luisteren en kijken

U kunt u gave overmaken op:
Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35