Aangescherpte Corona maatregelen per 6 november 2021 tot en met 4 december 2021

Op dinsdag 2 november kondigde de overheid maatregelen aan om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. De PKN heeft ook een advies uitgebracht naar aanleiding van de persconferentie. Het moderamen van uw kerk (Erika,Klaas,Ton,Leopold en Gerard) heeft besloten dit advies op te volgen. Dit betekent dat vanaf zaterdag 6 november de volgende nieuwe regels gelden.

Mondkapjes bij verplaatsing in de kerk
De PKN adviseert om een mondkapje te dragen wanneer mensen zich verplaatsen. We nemen dit advies over. We hebben immers verantwoordelijkheid voor de gezondheid van anderen en onszelf. Bij binnenkomst en vertrek vragen we u dus om een mondkapje op te doen. Wanneer u heeft plaatsgenomen kan het mondkapje af.

1,5 meter afstand
Naast het handhaven van de basismaatregelen is het dringende advies van de overheid om weer anderhalve meter afstand te houden. Ook in de kerk vragen we u om mee te werken aan de 1,5 meter afstand maatregel. We zorgen ervoor dat er steeds een vrije rij banken is tussen personen. U mag plaatsnemen in de banken met de kussens. Er is ruimte voor maximaal 70 personen.

Ventilatie
We wijzen u er nogmaals op dat de deuren in de kerk tijdens de dienst geopend zijn. Dit doen we om te zorgen voor ventilatie. Het kan daarom  tochtig en koud zijn in de kerk. Kleedt u warm aan!

Koffiedrinken
Tijdens het koffiedrinken is het zeer lastig om 1,5 meter afstand te houden. Daarom heeft het moderamen besloten om aankomende zondagen geen koffie te drinken na de dienst. We hopen natuurlijk dat dit snel weer kan worden opgepakt.

Zingen
Zingen tijdens de dienst is nog steeds toegestaan.

Tot slot
Het moderamen realiseert zich dat de meningen over corona maatregelen in de samenleving - en daarmee ook in onze kerk - sterk verdeeld blijven. Laten we vooral onze verantwoordelijkheid nemen en elkaar niet uit het oog verliezen. We hopen op uw begrip.

 
terug