Aangepaste Corona maatregelen per 25-01-2022

Op dinsdag 25 januari kondigde de overheid versoepelingen aan in het coronabeleid. Het moderamen van uw kerk (Erika, Klaas, Ton, Leopold en Gerard) heeft besloten om weer terug te gaan naar het vorige protocol van begin december 2021. Dit betekent dat vanaf zondag 30 januari de volgende (inmiddels bekende) regels gelden:

Bij klachten blijf thuis, en volg de dienst digitaal.

Mondkapjes bij verplaatsing in de kerk
Bij binnenkomst, vertrek en verplaatsing vragen we u om een mondkapje te gebruiken. Wanneer u heeft plaatsgenomen kan het mondkapje af.

1,5 meter afstand
Naast het handhaven van de basismaatregelen houden we anderhalve meter afstand tot elkaar. We zorgen ervoor dat er steeds een vrije rij banken is tussen personen. U mag plaatsnemen in de banken met de kussens.

Aantal bezoekers
De 1,5 meter regel resulteert in een bezoekersaantal van maximaal 66 personen. Omdat er nog steeds veel mensen digitaal meekijken verwachten we hier niet boven te komen. U hoeft zich niet aan te melden.

Ventilatie en zingen
Een herberekening van de ventilatie in de kerk met de vaccinatiegraad daarin nu meegenomen laat zien dat de buitendeuren gesloten mogen worden tijdens de dienst. Ook laten de berekeningen zien dat we maximaal 10 minuten mogen zingen. We zingen een aanvangslied, een slotlied en nog een lied in de dienst.

Verlaten van de kerk
Volg bij het verlaten van de zitplaats na de dienst de route die aangegeven is op de beamer. Via het middenpad naar voren, beginnend met de voorste rij. Dan na begroeten predikant en ouderling op 1,5 meter afstand via de collectebussen langs de muur naar de achterdeur of door de zijdeur naar buiten. Let ook bij de garderobe op uw afstand. Volg eventuele aanwijzingen van koster, diaken en kerkrentmeester op.

Koffiedrinken
Tijdens het koffiedrinken is het zeer lastig om 1,5 meter afstand te houden. Maar we gaan het weer oppakken. Probeert u ook hier de regels te volgen. Bij verplaatsing een mondkapje op en anderhalve meter afstand bewaren. Aan tafel mag het mondkapje af.

Tot slot
Het moderamen realiseert zich dat de meningen over corona maatregelen in de samenleving - en daarmee ook in onze kerk - verdeeld blijven. Ook is het vervelend voor ons allemaal om steeds te moeten aanpassen alhoewel versoepelingen altijd fijner zijn. Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en elkaar niet uit het oog verliezen.
terug