Aangepaste Corona maatregelen 20 februari en vanaf 27 februari 2022

Op 15 februari kondigde de overheid versoepelingen aan in het coronabeleid. Het moderamen van uw kerk (Erika, Klaas, Ton, Leopold en Gerard) licht een en ander toe:

Coronaprotocol vanaf 27 februari 2022
Vanaf 27 februari vervallen de coroanaregels. Dat betekent dat we de normale kerkgang weer
mogen oppakken en we mogen weer zingen en gezellig koffiedrinken na de dienst.

Aandachtspunten die blijvend zijn:
Bij klachten blijf thuis, en volg de dienst digitaal.

Er zijn mensen die wel graag afstand bewaren, laten we dat respecteren en daar rekening mee
houden. Vaak handen wassen en niezen in uw elleboog blijft verstandig. Ook handen schudden
wordt afgeraden.

Ventilatie
Ventilatie blijft een aandachtspunt voor beheerder, koster en kerkrentmeester. Onze kerk is ruim en ventilatie passen we toe al dan niet door een deur open te laten. Dit hangt ook af van het aantal bezoekers.

Verlaten van de kerk
Volg bij het verlaten van de zitplaats na de dienst de route die aangegeven is op de beamer. Via
het middenpad naar voren, beginnend met de voorste rij. Dan begroeten predikant en ouderling
zonder handen schudden. Dan via de collectebussen langs de muur naar de achterdeur of door de zijdeur naar buiten.

Collecte
We beraden ons nog over hoe de collectes in de dienst te houden. Het doorgeven van het
collectezakje lijkt ons nog niet verstandig.

 
terug

Viering Dorpskerk

Zondag 9 oktober 2022  
10.00 uur Dorpskerk  
Ds. B.W.J. de Ruyter, Maasland
 
Orde van dienst,
volgt nog
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.