Aangepast protocol voor ‘De 150 cm Kerk’ vanaf zondag 4 juli 2021

Protocol voor kerkbezoek van Dorpskerk in Schipluiden
In de Zondagsbrief van vorige week stond dat met ingang van 27 juni 2021 weer maximaal 75 bezoekers tot de eredienst. Bij deze versoepeling geldt nog steeds dat u de 1.50 meter afstand tot elkaar van kracht blijft. De Kerkenraad heeft in haar vergadering van maandag 28 juni het volgende besloten:

Bijwonen eredienst
 • Gezien het beperkt aantal zitplaatsen in de kerk kunnen maximaal  66 personen deelnemen aan de eredienst op zondag.  U hoeft zich niet van te voren aan te melden.
 • In de hal bij de hoofddeur onder de toren moet iedere kerkganger zijn/haar naam laten noteren.
 • U hoeft geen mondkapje meer te dragen.
 • Op tafel van de liedboeken staat desinfecterende  gel.  Elkaar de hand schudden is niet toegestaan.
 • U wordt een zitplaats aangewezen, de plaatsen zijn herkenbaar door een kussen.
 • Gezinsleden mogen bij elkaar zitten.
 • Zingen is gelukkig weer toegestaan.
 • Uw gaven voor de kerk en de diaconie kunt u bij het uitgaan in offerblokken bij de zijdeur doen. 
 • U verlaat de kerk via de zijdeur,  vanaf de voorste rij gaat u rij voor rij de banken uit en loopt door het middenpad naar buiten.  Voor alle duidelijkheid  de route staat op het scherm.
Koffiedrinken buiten op het plein
 • Bij mooi weer kunt u koffie/thee drinken buiten op het plein.
 • Op de tafel  onder fietsenstalling staat iemand die de koffie/ thee voor u inschenkt in kartonnen bekertjes.
 • Op het plein staan verspreid drie statafels, hier kunt u uw koffie/thee drinken en op gepaste afstand elkaar bijpraten.
 • Voor mensen die slecht ter been zijn staan een aantal klapstoeltjes op het plein.
Koffiedrinken in Het Baken
 • Bij slecht weer kan onder de voorwaarde van 1.50 meter van elkaar en door goede luchtverversing koffie / thee worden gedronken in Het Baken.
 • U komt de grote zaal binnen via de garderobe. U zoekt een zitplaats, op de tafel staat een kan met koffie en kopjes. Het is niet de bedoeling dat u gaat lopen.  De stoel  laat u op hun plek staan.
 • In de grote zaal van Het Baken kunnen 30 personen aan tafels zitten en 4 personen aan een statafel staan. Als het maximaal aantal bezoekers is bereikt dan kunt naar de klein zaal.
 • In de kleine zaal van Het Baken kunnen 14 personen aan tafels zitten en 4 personen aan een statafel  staan.
 • Na afloop verlaat u de grote zaal door de zijdeur.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 21 april 2024 
10.00 uur ds. B. Schoone
uit Poeldijk
Orde van dienst klik hier

Kerkomroep, luisteren en kijken

U kunt u gave overmaken op:
Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35