17 juni 2024 Mededelingen over de vordering van de beroepingscommissie

Op het ogenblik is de commissie bezig met een zoekactie naar een geschikte predikant. Er is een lijst met beroepbare predikanten opgesteld en er is een vacature advertentie op de website van de Protestantse Gemeente Schipluiden geplaatst. De commissie streeft ernaar om elke twee weken te vergaderen en maandelijks de kerkenraad en de gemeente in te lichten over de vordering. Intussen heeft de commissie ook duidelijke afspraken gemaakt over de manier waarop eventuele geschikte kandidaten benaderd moeten worden.
Nog een laatste punt: het vinden van de juiste kandidaat is uiteraard een langdurig proces.  Zo'n kandidaat moet gehoord worden, en er moet een afspraak gemaakt worden voor een gesprek. En daarna moet de kandidaat in de commissie besproken worden.
Wordt vervolgd!
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 28 juli 2024
10.00 uur Mevr. Ds. S. van der Hoek 
uit Naaldwijk


Kerkomroep, luisteren en kijken

U kunt u gave overmaken op:
Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35