Kronen poetsen

Op dinsdag 19 november worden de kronen uit de kerk weer gepoetst. De dag ervoor worden ze er al door een paar handige mannen afgehaald. Komt u/jij helpen om de kronen weer te laten glimmen? We beginnen op dinsdagmiddag om 13.30 uur en neem een  zachte doek mee.
We hopen op een grote opkomst.
 
terug

Viering Dorpskerk

Zondag 25 oktober 2020 om 10.00 uur 
Ds. E. Dibbets-van der Roest

Zondagsbrief, klik
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.