KerkbezoekRegels voor kerkbezoek
U kunt de diensten in de kerk bijwonen als u vrij bent van klachten die verwant zijn aan corona. Bij binnenkomst wordt uw naam en adres genoteerd, krijgt u desinfectiemiddel aangereikt voor de handen en wordt er een zitplaats aangewezen. De garderobe is buiten gebruik. Samenzang is niet toegestaan. Collectebussen staan bij de uitgang. De zijdeur wordt als uitgang gebruikt. Bij mooi weer hopen we na afloop van de dienst buiten op het plein koffie te kunnen schenken. Let op, dat er onderling voldoende afstand gehouden wordt. Zo hopen we op een verantwoorde manier elkaar toch te kunnen ontmoeten.

 

Kerkdienst luisterenWilt u een kerkdienst uit de Dorpskerk
beluisteren?
Klik op onderstaande link!

www.kerkomroep.nl

Dorpskerk

Zondag 16 augustus 2020 om 10.00 uur 
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
te beluisteren via de Kerkomroep

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst 16 augustus 2020, klik hier
  
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.