De appelboom is niet meer

De appelboom in de pastorietuin is geveld of beter gezegd, omgezaagd. Vorige week donderdag is het tuinteam de hele ochtend met zaagwerk bezig geweest. Zoals we eerder schreven was deze boom ten dode opgeschreven, zwammen aan de voet van de boom waren al de voortekenen. Het tuinteam heeft de laatste appeloogst binnen gehaald, en al eerder vermeldden we dat de nieuwe appelboom deze zomer is gepoot. Wellicht het volgend jaar weer appels. Van zo’n grote appelboom krijg je veel hout en dit hout is gezaagd in hapbare brokken. Voor de gemeenteleden die wel eens hout stoken dé gelegenheid om de houtvoorraad aan te vullen. U kunt uw portie afhalen van de houtstapel naast de werkschuur van het tuinteam.
 

Zonnepanelen op Het Baken

Vorige weekdonderdag zijn acht monteurs bezig geweest om 36 zonnepanelen op het dak van Het Baken te monteren. Joop Meeuwisse had door middel van houten schotten het glazen dak beloopbaar gemaakt, zodat men al het materiaal van buiten op het dak kon brengen. Om 8 uur ’s morgens zijn de monteurs gestart en tot in de avond zijn ze doorgegaan om deze klus in één dag te klaren. De twee omvormers, die de elektriciteit van gelijkstroom naar wisselstroom omvormen, zijn in het trapgat van het oude Anker gehangen, ook is de aansluiting op het elektriciteitsnet gemaakt. We verwachten dat met deze zonnepanelen onze gemeente echt groene stroom zal krijgen en dat het teveel aan opgewekte stroom teruggaat naar het net. Alweer een stap om energieneutraal te worden.
 

Protocol 150 cm Dorpskerk Schipluiden per 31 augustus 2020

Klik op het pijltje om het protocol 150 cm Dorpskerk Schipluiden te lezen.

Bijdragen in het orgelfonds

De orgelbouwer Sicco Steendam die een paar jaar geleden het hele orgel heeft schoongemaakt en opnieuw geïntoneerd, zal binnenkort samen met Gert Jan het orgel stemmen. Dan zal hij ook de betreffende orgelpijpen naar zijn werkplaats meenemen en ze klaar maken om geplaatst te worden. Voor dat plaatsen hebben we echter nog geen toestemming gegeven, we willen u vragen om uw bijdrage in de kosten voor het plaatsen van deze orgelpijpen, het orgel wordt op deze manier completer met de orgelpijpen uit de Koningskerk. We zullen aan de heer Steendam vragen één orgelpijp in de hal van de kerk achter te laten zodat u zelf kunt zien om wat voor soort pijpen het gaat. Wilt u ons helpen om het bedrag van € 3.500,00 bij elkaar te krijgen? U kunt uw gift overmaken op rekening NL08 RABO 0146831527 t.n.v. Protestantse Gemeente Schipluiden onder vermelding van Orgelfonds. Alvast bedankt.
 

Subsidie op onderhoud van kerk

Zoals u weet zijn de Dorpskerk en Het (oude) Anker rijksmonumenten. De overheid heeft een regeling waarbij de kosten van het onderhoud van deze gebouwen voor een belangrijk deel wordt gesubsidieerd. De afgelopen vijf jaren kregen we ieder jaar een bedrag voor het onderhoud.

Gerestaureerde Bijbels weer op de Keenenburgbank

De oude Statenbijbels waren behoorlijk uit hun ruggen gezakt. Dankzij mooie giften en door bemiddeling van Jacques Moerman konden we de Bijbels weer in de oude glorie laten herstellen.
 

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 1 november 2020
10.00 uur, viering Heilig Avondmaal
Ds. E. Dibbets-van der Roest

19.00 uur, dankzegging Heilig Avondmaal
Ds. E. Dibbets-van der Roest

Dorpskerk, woensdag 4 november 2020
19.30 uur, Dankstond
Ds. E. Dibbets-van der Roest
              
Zondagsbrief 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.