Viering Dorpskerk via Kerkomroep zondag 11 april a.s. Viering Dorpskerk via Kerkomroep zondag 11 april a.s.
Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst, de zondagsbrief klik hier

Zondag, 1e Paasdag, kunt u via de Kerkomroep luisteren naar een viering vanuit de Dorpskerk te Schipluiden. De viering begint om 10.00 uur.
 
Nevendienst Nevendienst
Voor de 12+ers is er nu een aantal weken een nevendienst gehouden via zoom. Maar ook voor de jongere kinderen willen we graag iets aanbieden.
De linkjes die 2 weken geleden in de zondagsbrief stonden werken natuurlijk nog steeds, www.creatiefkinderwerk.nl voor de Henkie show en bijbel basics voor het programma dat in de kerk gevolgd wordt. Nu willen we dit graag uitbreiden door iets bij de kinderen langs te brengen. Voor de kinderen die al zelf kunnen lezen een verhaal en iets om te knutselen/spelletje te doen en voor de kinderen die dat nog niet kunnen komt er een linkje met een filmpje en ook iets om te knutselen of een spelletje te doen. Zo hoeven de ouders het pakketje alleen maar aan de kinderen te geven en kunnen zij zelf de dienst luisteren.
Mocht u hier interesse voor hebben voor uw kind(eren), mail dan naam én adres naar of stuur een berichtje via Whatsapp: 06-51689084. Wanneer u dit op vrijdag doet, zal het pakketje nog zaterdag bezorgd worden!
 
Kerkomroep Kerkomroep
Als u een kerkdienst wilt beluisteren en u hoort eerst een poosje (bijna) niets, is er niets aan de hand. De apparatuur wordt vroeger aangezet dan gebruikelijk, waardoor het soms wel een kwartier stil kan zijn voordat u orgelspel hoort. Wacht rustig af, of schuif de aanwijzer (bolletje) op het afspeelbalkje iets naar rechts.
 
Digitale 12+ nevendienst Digitale 12+ nevendienst
Hallo allemaal,
Omdat we jullie graag willen zien en spreken, gaan we de 12+ nevendienst komende weken digitaal doen. Alles wat je nodig hebt is je telefoon of een laptop met camera.
Je kunt meedoen door zondagochtend om 10:00 naar deze link te gaan:
zoom.us/j/5122316966 
Als je dit doet op een telefoon, wordt je de eerste keer gevraagd de app te downloaden.
Tot zondag!
Daniël en Esther Booms
 
 
Gratis boeken ter inspiratie en bemoediging Gratis boeken ter inspiratie en bemoediging
De Bijbel heeft mensen in alle tijden rust, vertrouwen, hoop, moed en houvast gegeven, ook in onzekere tijden. Daarom stelt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een drietal uitgaven gratis ter beschikking nu het land getroffen wordt door het coronavirus. Te bestellen via: bijbelgenootschap.nl/juistnu
Speciaal voor de feestdagen stelt het Nederlands Bijbelgenootschap extra thuismateriaal ter beschikking voor Pasen, Hemelvaart en Pinksteren om samen met kinderen mee aan de slag te gaan. Het materiaal is afkomstig uit bestaand materiaal van het Nederlands Bijbelgenootschap, waaronder het bijbelmagazine ALEF, de Samenleesbijbel en de Samenleesbijbel 100 stappen. Het is gratis te downloaden op deze pagina: www.debijbel.nl/thuismateriaal
 
 
Kerkomroep Kerkomroep
Afgelopen zondag 29 maart en de zondag daarvoor was het niet voor iedereen mogelijk de kerkdienst te volgen op het gebruikelijke tijdstip. Dit komt omdat veel meer mensen gebruik willen maken van kerkomroep als waar het systeem voor is ingericht. Het betekent voor U dat als het niet lukt U niets fout doet, maar het gaat gewoon even niet. Op beide zondagen was na 11.00 uur de dienst normaal te beluisteren. Voor alle gebruikers welke niet direct de dienst konden volgen, bestaat de mogelijkheid de dienst achteraf te beluisteren. Voor luisteraars van kerkomroep via de luisterkastjes ligt een instructie voor achteraf beluisteren meestal onder Uw ontvanger en kunt u deze gebruiken om het op die manier te proberen. Voor mensen welke het niet lukt via computer etc. de dienst te beluisteren, welke wel in het bezit zijn van een CD speler kan eventueel een CD gebrand worden welke u dan kan beluisteren. Indien er vragen zijn over het volgen van de diensten en hoe dit moet kunt u contact met mij opnemen, dan kijken we wat er mogelijk is.
Met vriendelijke groet,
Siem van Staalduijnen,
 
Contact Contact
Via e-mail zal wekelijks op donderdagavond of op vrijdag een zondagsbrief verstuurd worden. Wie geen e-mail heeft of van wie we het adres niet hebben, krijgt deze brief nu nog op papier thuisbezorgd. Het is goed mogelijk, dat dit binnenkort niet meer uitgevoerd kan worden, omdat we dan echt binnen moeten blijven. Daarom: als u nog niet uw e-mailadres hebt doorgegeven aan doe het dan nu! Dan blijft u op de hoogte van wat er in onze gemeente speelt.
 
 
Hulpactie Hulpactie
Via de website www.nietalleen.nl of telefoonnummer 0800-1322 kunt u laten weten of u ergens mee geholpen wilt worden. U wordt dan via plaatselijke contactpersonen in contact gebracht met iemand die wil helpen. Staat u klaar om een ander te helpen? Ook dan kunt u/jij zich aanmelden bij hetzelfde adres. Of u neemt contact op met onze diaconie via Ton v.d. Eijk.
 
 
Broeders en zusters van de gemeente Schipluiden, 18 maart 2020 Broeders en zusters van de gemeente Schipluiden, 18 maart 2020
De maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus houden ons allemaal bezig. Vanuit de kerkenraad willen we met u delen wat dit betekent voor onze gemeente. 
 
Rondom de kerkdiensten
We hebben besloten om voorlopig geen diensten te houden.
Als alternatieven zullen we zondags om 10.00 uur vanuit onze kerk een korte viering uitzenden via de kerkradio/ kerkomroep.nl (zie de link Kerkdienst beluisteren), die op elk gewenst moment daarna ook beluisterd kan worden.

Op zondagmorgen is het mogelijk om op de tv een kerkdienst te volgen die wordt gehouden vanuit de Protestantse Kerk Nederland (9.20 u. EO NPO2).
Jongeren worden uitgenodigd te kijken naar beam.eo.nl. Voor jonge kinderen is aan te bevelen het paasproject te blijven volgen via debijbel.nl/bijbelbasics of te kijken naar het aanbod op creatiefkinderwerk.nl

Wanneer er iets wijzigt, laten we dat weten via onze website protestantschipluiden.nl, via kerkblad ‘Samen’ en via de zondagsbrief, die we in de komende weken zoveel mogelijk digitaal zullen verzenden en op papier voor wie geen e-mail heeft. 
 
Met betrekking tot uitvaarten, houden we ons aan de bepalingen zoals die door de overheid en het uitvaartwezen zijn uitgevaardigd. Neem hierin contact op met de uitvaartleiding. Diensten zullen in zeer kleine kring zijn en condoleance schriftelijk.
 
Rondom gemeenteactiviteiten
Alle activiteiten in het kerkgebouw en groepswerk bij gemeenteleden thuis komen tot nader order te vervallen. Voor de clubs wordt gezocht naar een online-activiteit.
 
Omzien naar elkaar
Door de maatregelen rondom corona zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen of met plotselinge gevoelens van angst of verdriet zitten. We denken aan ouderen, zieken, gemeenteleden met weinig familie, vrienden of contacten, mensen die zorg nodig hebben en aan iedereen voor wie het een last is in deze weken op elkaars lip te zitten. Een bezoekje is prettig en geeft lucht. Maar juist bezoek is in deze periode niet raadzaam. 
 
Als kerkelijke gemeenschap willen we omzien naar elkaar. We vragen uw inzet om dat ook in deze periode te realiseren;
lees meer ยป
 
Kerkdienst luisteren Kerkdienst luisteren


Wilt u een kerkdienst uit de Dorpskerk
beluisteren?
Klik op onderstaande link!

www.kerkomroep.nl