Warmen truien zondag! Warmen truien zondag!
Met een (extra) warme trui naar de oecumenische viering in de Dorpskerk!

Op zondag 26 januari a.s. is er om 10.00 uur een oecumenische viering in de Dorpskerk. Deze viering, waarin Paul Mantelaers zal voorgaan, staat in het teken van duurzaamheid. Maar dit jaar staat deze zondag (de 3de zondag van het jaar) voor het eerst (ook) in het teken van het Woord van God. Paus Franciscus heeft ertoe besloten om dit thema een vaste plaats te geven in de liturgische kalender om zodoende meer aandacht te vestigen op de Bijbel. Het ligt voor de hand beide thema’s met elkaar te verbinden door ons af te vragen: hoe kan de Bijbel ons inspireren tot meer duurzaamheid? Die vraag zal tijdens de viering centraal staan.
Ook kerken worden ertoe uitgedaagd duurzamer en groener te worden. In het kader van ”is onze kerk een groene kerk?” willen we van de oecumenische dienst op 26 januari ook een ‘warme truien dienst’ maken. De verwarming zal niet zo hoog staan als anders. Natuurlijk warmen we ons aan elkaars aanwezigheid en kunnen we extra warmte opwekken door veel te zingen. Maar we nodigen iedereen er ook toe uit om een plaid mee te nemen en/of een dikke trui aan te trekken!

Dat we er met elkaar, en met God in ons hart, maar een betekenisvolle, hartverwarmende viering van mogen maken!
 
 
 
Kerkbalans 2020 Kerkbalans 2020
Kerkbalans
In de komende week zal de bekende envelop van de actie Kerkbalans weer bij u worden bezorgd. We hopen dat u en jullie een verantwoorde bijdrage willen en kunnen toezeggen. Het is de bedoeling dat de antwoordenveloppen in de week van 27 januari – 1 februari weer bij u worden opgehaald. Het zou fijn zijn als u de envelop klaar heeft staan zodat de medewerker(ster) niet te lang in de kou bij u aan de deur hoeft te wachten. Het resultaat van deze actie kunt u later uiteraard lezen in de “Samen”.

Kerkklok
Vrijdagavond, 17 januari, worden in het hele land de klokken geluid. Dit is om aan te geven dat de actie kerkbalans is gestart!


 
lees meer ยป
 
God stemt op jou! God stemt op jou!
Binnenkort nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers en worden een aantal ambtsdragers herbevestigd. Er moeten nog wel wat gaten opgevuld worden. We zijn op zoek naar jou! God stemt op jou!

Het gaat om de volgende vacatures:

Ambtsdragers
Diaken, bij voorkeur met financiële interesse
Twee maal ouderling kerkrentmeester
Jeugdouderling
Scriba ouderling
Wijkouderling

Overige vacatures
Kerkrentmeester Penningmeester (voor het college Kerkrentmeesters) Beheerder van de Website en Facebook
Voorbereiders voor Bijzondere Vieringen (ongeveer 4x per jaar) Gastvrouwen/heren voor het welkom heten bij de ingang op zondagochtend

Veel open plekken dus, maar bedenk: “Vele handen maken het werk licht en draaglijk.”

Wij horen graag welke open plek u of jij op wilt vullen! Neem contact op met een ouderling of

 
 
Samen eten.... Samen eten....
Hoe leuk en gezellig is het om met elkaar te eten? 
In Het Baken is ruimte genoeg en de keuken heeft een kookplaat,  dus.....
geef uzelf op en neem de buurman/vrouw mee. Voor slechts 7 euro kan er 
aangeschoven worden op de volgende data: 29 januari, 27 februari, 25 maart en 23 april.
Vriendelijke groet namens een groepje enthousiaste kokers.
Opgeven kan via Wil Ouwendijk.
 
Kerkdienst luisteren Kerkdienst luisteren


Wilt u een kerkdienst uit de Dorpskerk
beluisteren?
Klik op onderstaande link!

www.kerkomroep.nl
 
Petrus Petrus

 

Een magazine over geloof, hoop en liefde. 
Petrus? Nee, dit blad gaat niet over die ene visser, die vriend en volgeling van Jezus. Wel over de kerk, want die lijkt wel wat op Petrus. Sterk als een rots, en tegelijk zwak en feilbaar. Soms moedig, soms overmoedig, soms te voorzichtig. Maar vooral een plek waar ieder mens welkom. Een blad voro alle Petra's en Petrussen!

https://petrusmagazine.nl/