Gemeente Groeigroep 2019 Gemeente Groeigroep 2019
Flyer 2019 Gemeente Groeigroep 

De flyer spreekt voor zich!
 
Gemeente Groei Groepen Gemeente Groei Groepen
De Gemeente Groei Groep Schipluiden houdt zich bezig met studie aan de hand van het landelijk studiemateriaal van de GGG. Er is veel ruimte om met elkaar na te denken en te praten over zaken die deelnemers persoonlijk aan de orde stellen. De groepen komen  1 x per 3 weken bij elkaar. Meestal is er een groep op maandagavond en woensdagavond. Voor het komende jaar moeten de groepen en de data nog ingepland worden. 

Het nieuw gespreksmateriaal voor de GemeenteGroeiGroepen is wel beschikbaar. Het onderwerp voor komend seizoen is:

Dit is mijn lichaam
De kracht van de christelijke gemeenschap in een verbrokkelende samenleving

In een samenleving die steeds meer verbrokkelt ontdekken we opnieuw de noodzaak en het belang van christelijke gemeenschapsvorming. Maar hoe ziet dat eruit, hoe ervaar je dat, en hoe kun je daarin groeien?
Toen Jezus afscheid nam van zijn leerlingen, nam hij niet individueel afscheid, Hij blies met zijn heilige adem over de gezamenlijke discipelen en zei: ontvang de Heilige Geest (Johannes 21). Zo schiep hij een beweging van christenen, een community, een unieke gemeenschap, waaraan Hij zich persoonlijk verbond en die de wereld introk met het evangelie. Paulus noemt deze beweging 'het lichaam van Christus'. Dat is nogal wat. Jezus identificeert zich met mensen zoals wij en wil zo zichtbaar zijn in de wereld! Maar is dat ook zichtbaar?
Het nieuwe gespreksmateriaal leidt je langs allerlei thema's die te maken hebben met samen christen zijn. Bijvoorbeeld: eet je wel eens samen? Heeft iedereen een plek en een taak in de groep? Is er bijvoorbeeld ook ruimte voor christenen die in het bijzonder 'oren' hebben voor de stem van God? Of juist handen om praktisch te helpen en te zorgen? Of verstand om het evangelie te begrijpen en over te brengen? Of vleugels om over je muren heen te kijken? Kortom: lijken jullie als christelijke gemeenschap op Christus en doen jullie wat Hij van jullie verwacht?
Over deze zaken gaat het nieuwe gespreksmateriaal van het Evangelisch Werkverband. Doe mee, bekijk en bestel het materiaal op www.ewv.nl.

Wat is een GemeenteGroeiGroep
De Gemeente Groei Groep is een kleine geloofsgemeenschap, waarin je elkaar helpt je toe te wijden aan Jezus Christus en te groeien in discipelschap.
Wat is dat eigenlijk, discipelschap? De kortste en misschien wel mooiste omschrijving van discipelschap is afkomstig van Dallas Willard: 'Een leerling is iemand die in de nabijheid van de meester leert van de meester, om te worden als de meester.' Kortom: Een leerling van Jezus luistert naar zijn stem en doet wat Hij zegt. Maar dat gaat niet vanzelf. Toen Jezus zijn leerlingen de wereld instuurde om getuigen te zijn, riep Hij hen op om eerst te wachten op de 'belofte van de Vader' (Handelingen 1:4 en 8). Hij bedoelde daarmee de uitstorting van de heilige Geest. Als Evangelisch Werkverband zijn wij er diep van overtuigd dat de kerk begint bij Pinksteren. Dat geldt ook voor discipelschap. Het bijzondere van discipelen is dat ze niet meer vanuit hun eigen kracht werken, maar vanuit de kracht van de Heilige Geest. Daartoe heeft Jezus zijn Geest uitgegoten en dat doet Hij nog steeds. Dan gebeuren er dingen die in eigen kracht onmogelijk zijn. Dit is misschien wel de belangrijkste reden om mee te doen in een groeigroep: te groeien als discipel in de kracht van zijn Geest. En zo mee te werken aan de geestelijke vernieuwing van de kerk.