12+ nevendienst


Voor de tieners van de middelbare school is er een nevendienst tijdens de preek. Tijdens deze nevendienst worden de Bijbelteksten en inhoud van de preek interactief besproken.

Om het in deze tijden zo veilig mogelijk te maken zal er de komende periode links achter in de kerk een ‘tienerbank’ worden gereserveerd. Doordat ze achterin de kerk zitten, kunnen ze voor een na de preek, samen met een van de leiding naar hun eigen ruimte zonder dat ze dicht langs andere mensen hoeven te lopen. Deze nevendienst zal weer wekelijks plaatsvinden vanaf 27 september. 

Kindernevendienst


Tijdens de diensten op zondagochtend gaan de kinderen van de basisschool een gedeelte van de kerkdienst naar hun eigen dienst.

Vanwege de coronamaatregelen zal de vorm van de nevendienst er voorlopig iets anders uitzien. We willen graag voorkomen dat de kinderen tweemaal door de banken en de zaal tijdens de dienst lopen, daarom hebben we gekozen om, eens in de twee weken, een nevendienst tijdens de gehele dienst de houden. U kunt uw kinderen aan het begin van de dienst naar het baken brengen en aan het einde van de dienst weer ophalen. De komende nevendiensten zullen plaatsvinden op: 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december. 

De vorm van de nevendiensten kan door het jaar heen nog wijzigen. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd in de diensten, via de zondagsbrief, via samen en via de website.

Viering Dorpskerk

Zondag 25 oktober 2020 om 10.00 uur 
Ds. E. Dibbets-van der Roest

Zondagsbrief, klik
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.