Kerstproject kindernevendienst 2018

De kerstcommissie van de kindernevendienst is volop bezig met de voorbereiding van het advent project voor de kinderen. We kunnen u alvast vertellen dat het erg leuk gaat worden. Ter voorbereiding van het project hebben we de volgende twee vragen aan u:

Wie wil de advent kaars aansteken? Vindt uw dochter, zoon of kleinkind het leuk om de adventskaars aan te steken en een gedichtje op te lezen? Of vindt u het leuk om dat samen te doen met uw kind of kleinkind? We horen het graag van u!

Wilt u de digitale advent kalender ontvangen? Van de leverancier van het kerstproject hebben we een digitale advent kalender ontvangen. Op de kalender staat per dag een verhaaltje, een kerstknutseltje of een receptje voor kinderen. U kunt de kalender uitprinten en samen met uw kind of kleinkind bekijken en natuurlijk aftellen naar kerst. Wilt u de kalender per mail ontvangen? Geef het dan aan ons door.

Contactgegevens:
Wilt u de adventskaars aansteken of de digitale kalender ontvangen? Stuurt u ons dan een mail. Het mailadres is kerstindekerk@gmail.com

Tot slot:
De kindernevendienst start de advent periode met een spetterende kidspraise op 3 december. Uw kinderen en kleinkinderen zijn uitgenodigd! Noteer de datum dus alvast in uw agenda.
Alvast bedankt,
Caroline Mostert , Lianne Weber, Miriam v.d. Ende en Danielle Arkesteijn
terug

Dorpskerk

Zaterdag 4 juli 2020 om 10.30 uur
Dankdienst voor het leven van Joke Brik
te beluisteren via de Kerkomroep
Kerkomroep, klik hier
Liturgie, klik hier

Zondag 5 juli 2020 om 10.00 uur       
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
Overvliegdienst en Bevestiging Jeugdouderlingen
te beluisteren via de Kerkomroep

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst 5 juli 2020, klik hier
Live meekijken, klik hier
Protocol Kerkbezoek juli 2020, klik hier
  
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.