zo 6 dec 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. Erika Dibbets-van der Roest
Viering Dorpskerk. 2e Advent zondag

Zondagsbrief, klik hier

Zondag 6 december vieren we tweede advent met het thema: God schept het licht. Op deze zondag staat Genesis 1:1-5 centraal: God maakt de hemel en de aarde. Op de eerste dag schept God het licht. In deze dienst hopen we dank te zeggen voor het 60 jarig huwelijksjubileum van Bram en Nel Poot-Bot. U hoeft zich niet aan te melden om deze dienst in de kerk mee te maken. Bij binnenkomst zullen uw naam en contactgegevens worden genoteerd. Vergeet niet een mondmasker te dragen. Er is helaas nog geen samenzang toegestaan. De dienst is ook te volgen via kerkomroep.nl.

Collectes
Bij de uitgang vragen de Diaconie en de kerkrentmeesters uw bijdrage.

Collecte Diaconie: Kind in de knel.
Op de tweede zondag van advent is de diaconiecollecte bestemd voor werelddiaconaat. Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Rainbow, de duif van Kids in Actie, vliegt de wereld over en vertelt verhalen over kinderen ver weg. Hij laat zien wat er in de wereld gaande is en hoe wij daarin kunnen delen. Zo helpt Rainbow om de projecten van Kerk in Actie dichtbij te brengen. Kerk in Actie ontwikkelt bij de verhalen van Rainbow creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen, en daarmee de hele gemeente, op een speelse manier te betrekken bij diaconaat. Omdat juist kinderen onbevangen dingen kunnen ontvangen, is het goed dat de ondersteuning gegeven kan worden en daarom bevelen we deze collecte dan ook van harte bij u aan.
Giften zijn van harte welkom op reknr. NL83RABO0146831535 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.te Schipluiden o.v.v Rainbow.
De diakenen.

Kindernevendienst
Er is op de resterende zondagen van 2020 geen kindernevendienst in de kerk meer. Deze worden vervangen door het adventsproject. Voor de jongeren van 12 jaar en ouder is er nog wel elke week nevendienst, deze zondag is de leiding in handen van Wil Ouwendijk.

 

terug

Viering Dorpskerk

 
Dorpskerk, Zondag 24 januari 2021
Oecumenische viering

10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Orde van dienst zondag 24 januari 2021, klik hier
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Alle vieringen zijn ZONDER bezoekers

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.