zo 5 jul 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. Erika Dibbets-van der Roest
Viering Dorpskerk

Bij de dienst
Zondag 5 juli staat in het teken van de kinderen uit groep 8 die volgend schooljaar naar het middelbaar onderwijs gaan en van de kindernevendienst overvliegen naar de 12plus-nevendienst. Het betreft Babet v.d. Windt, Collin Zeeuw, Maartje Peters, Marieke Mostert, Veerle Bakker, Guusje v.d. Wal, Marjolein v.d. Ende, Gijs Oosthoek en Myrthe v.d. Hout. Het thema dat zij bedacht hebben voor deze dienst is: Iedereen heeft zijn kwaliteiten. We lezen uit 1 Korintiërs 12 over de vele gaven van de ene heilige Geest en de verschillende lichaamsdelen die allemaal hun eigen functie hebben.
In deze dienst hopen we de nieuwe jeugdouderlingen Daniël en Esther Booms te bevestigen, maanden nadat zij verkozen zijn. De andere verkozen ouderlingen hopen we later dit jaar te bevestigen. Gelukkig kregen we van Hanneke Vinke een meevaller te horen. Haar man is met terugwerkende kracht gezond verklaard en dus hoopt zij er zondag toch ook bij te kunnen zijn en haar werkzaamheden als jeugdwerker in onze gemeente af te ronden. Jeanne Bouwmeester hoopt het orgel te bespelen en een muziekteam o.l.v. Arianne Thijs zal muzikale medewerking verlenen.

Kerkdienst bijwonen
Voor zondag 5 juli worden de zitplaatsen in eerste plaats gereserveerd voor familie van de kinderen uit groep 8 en andere bij de dienst betrokken personen. Omdat er maximaal 70 mensen in onze kerk passen met onderling 1,5 m. afstand, blijven er niet veel zitplaatsen over. Maar u kunt zich aanmelden via Trudi Bouwmeester en dan hoort u wel of er nog plek is. Dat kan per telefoon of whatsapp op nummer 06 1354 6944 of per mail: trudischotel@outlook.com.

Collecte Ambulancewens
In de kerk zal worden gecollecteerd voor Stichting Ambulancewens. U kunt thuis ook een gift overmaken op NL61 RABO 0112 9246 11 t.n.v. Stichting Ambulance Wens. Nog één keer de klok thuis horen tikken, de zee zien, of een concert bijwonen. Stichting Ambulance Wens vervult de wensen van mensen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en niet lang meer te leven hebben. Het gaat soms om hele kleine dingen die voor een terminaal zieke patiënt belangrijk, maar eigenlijk niet meer mogelijk zijn. Omdat hij of zij niet meer mobiel is en niet op een gewone manier kan worden vervoerd. Stichting Ambulance Wens verzorgt vervoer met speciaal voor dit doel ontworpen ambulances en een extra comfortabele brancard. Ook gaat bij elke wens kundig medisch geschoold personeel mee. Alle wensen worden GRATIS vervuld. Stichting Ambulance Wens kan dit niet doen zonder de giften van talloze gulle mensen. Ook in onze gemeente en omgeving zijn er diverse mensen geholpen door deze stichting. De ervaringen zijn indrukwekkend. Daarom van harte aanbevolen.

Zending
Ook de Zending loopt in deze tijd veel collecteopbrengsten mis doordat er geen of zeer weinig mensen in de kerk komen. Daarom de vraag, als u geld overmaakt voor Kerkrentmeesters en Diaconie, ook eens te denken aan een donatie voor de Zending. Er is een einde gekomen aan het ondersteunen van de opleiding en toerusting van Theologie studenten in Kupang, Indonesië.
Voortaan gaan de opbrengsten van collectes en de busjes bij de uitgang van de kerk naar de verschillende doelen van Kerk in Actie en is er ruimte om Ron en Nelleke van Ketel te steunen. Wilt u de Zending steunen en iets overmaken dan graag naar het nummer NL83 RABO 0146831535 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Zending.
 

terug

Dorpskerk

Zondag 2 augustus 2020 om 10.00 uur 
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
te beluisteren via de Kerkomroep

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst 2 augustus 2020, klik hier
  
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.