Geen zang, geen bezoek

15 januari 2021

Vanuit de Protestantse Kerk Nederland hebben we het dringende advies gekregen om gedurende de lockdown niet meer te zingen in de kerk, ook niet met een klein groepje. Dat vinden we erg jammer, maar toch volgen we dit advies op. De dreiging van de ‘Engelse variant’ van Covid19 is de belangrijkste reden hiervoor. Bezoekers zijn tenminste tot en met 2 maart niet welkom in de kerk. Alleen voor degenen die een taak hebben, is de kerk toegankelijk. Ondanks deze beperking proberen we toch mooie en zinvolle vieringen uit te zenden vanuit onze eigen Dorpskerk via Kerkomroep. En als u thuis meezingt, houden we samen toch de lofzang gaande.
 
terug