Dorpskerk Schipluiden Dorpskerk Schipluiden
Dorpsstraat 3
2636 CB  Schipluiden
015-3809700 Het Baken/Dorpskerk
015-3808255 ds. Erika Dibbets-van der Roest


Van maandag 17 juni t/m zondag 14 juli 2019 is ds. Dibbets afwezig. Tot en met 28 juni 2019 kunt u contact opnemen met de scriba als er een predikant nodig is. Vanaf 28 juni is ouderling Jeannet van Leeuwen het eerste aanspreekpunt, tel. 015- 3809590.

Predikant ds. Erika Dibbets-van der Roest


Scriba Martine van der Bos-van Dorp


Contactpersoon Kosters Dorpskerk


Contactpersoon Diakenen Ton van der Eijk

 
Contactpersoon Kerkrentmeesters Adri van Schie


Contactpersoon Ledenadministratie Nicolette Brik


Wekelijkse Zondagsbrief 

(kopij inleveren voor donderdag 18.00 uur)

Kerkblad Samen

  
(kopij inleveren voor zaterdag 12.00 uur)

Beheer Website

terug