Dorpskerk Schipluiden Dorpskerk Schipluiden
Dorpsstraat 3
2636 CB  Schipluiden
015-3809700 Het Baken/Dorpskerk
015-3808255 ds. Erika Dibbets-van der Roest


Predikant ds. Erika Dibbets-van der Roest


Scriba Vacant, mailadres is wel bereikbaar


Contactpersoon Kosters Dorpskerk


Contactpersoon Diakenen Ton van der Eijk

 
Contactpersoon Kerkrentmeesters Adri van Schie


Contactpersoon Ledenadministratie Nicolette Brik


Wekelijkse Zondagsbrief 

(kopij inleveren voor donderdag 18.00 uur)

Kerkblad Samen

  
(kopij inleveren voor zaterdag 12.00 uur)

Kringloopmarkt


Beheer Website

terug