Dorpskerk Schipluiden Dorpskerk Schipluiden
Dorpsstraat 3
2636 CB  Schipluiden
015-3809700 Het Baken/Dorpskerk
015-3808255 ds. Erika Dibbets-van der Roest

Predikant ds. Erika Dibbets-van der RoestScriba Martine van der Bos-van Dorp


Contactpersoon Kosters Dorpskerk


Contactpersoon Diakenen Ton van der Eijk


Contactpersoon Kerkrentmeesters Adri van Schie


Contactpersoon Ledenadministratie Nicolette Brik


Wekelijkse Zondagsbrief 

(kopij inleveren voor donderdag 18.00 uur)

Kerkblad Samen

  
(kopij inleveren voor zaterdag 12.00 uur)

Beheer Website 
terug