Nieuwe Covid 19 maatregelen met ingang van heden

De uitzonderingspositie voor de kerken op de coronamaatregelen is van korte duur geweest, helaas. Gelukkig kunnen de kerkdiensten doorgaan, maar dan met slechts 30 bezoekers (excl. medewerkers). Dat betekent dat we weer moeten overgaan tot aanmelding vooraf. Als u de kerk wilt bezoeken, moet u zich vantevoren opgeven bij Trudi Bouwmeester (email:trudischotel@outlook.com of tel. 015-380 93 11). Aanmelden graag vóór zaterdagmiddag 12.00 uur. Gezien het toegenomen risico op besmetting willen we nog twee dingen aanpassen. We adviseren kerkgangers om bij binnenkomst een mondmasker te dragen totdat u op uw zitplaats heeft plaatsgenomen en wanneer u weer van uw zitplaats opstaat. Geen verplichting, maar een dringend advies. Het koffiedrinken na de dienst en doordeweeks zal in ieder geval in de maand oktober niet plaatsvinden. We wachten de ontwikkelingen af voordat besloten wordt of de ontmoetingen in het Baken weer mogelijk worden. We vragen hiervoor uw begrip en medewerking. Over de nevendiensten en de clubs wordt nog overlegd. We hopen dat ze kunnen doorgaan zoals gepland. Houd de zondagsbrief en de website in de gaten voor het laatste nieuws.

Protocol 150 cm Dorpskerk Schipluiden

Voor de 150 cm Dorpskerk Schipluiden is een protocol gemaakt. Met ingang van 31 augustus 2020 is dit protocol leidend. Het kan zijn dat er op dit protocol weer nieuwe maatregelen zijn. Maatregelen die het protocol overschrijven worden tijdig kenbaar gemaakt.

Protocol 150 cm Dorpskerk Schipluiden, klik hier

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 1 november 2020
10.00 uur, viering Heilig Avondmaal
Ds. E. Dibbets-van der Roest

19.00 uur, dankzegging Heilig Avondmaal
Ds. E. Dibbets-van der Roest

Dorpskerk, woensdag 4 november 2020
19.30 uur, Dankstond
Ds. E. Dibbets-van der Roest
              
Zondagsbrief 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.