Bijbelgesprekskring Schelp Bijbelgesprekskring Schelp
Geloven in de marge

Oecumenische Bijbelgesprekskring in de Schelp
Seizoen 2019 – 2020

In het jaar 54 schreef de apostel Paulus een brief aan een klein groepje mensen in een grote stad: de Christelijke gemeenschap in de havenstad Korinthe. Deze mensen stonden aan het begin van een beweging die de wereld zou veranderen. In de tijd waarin deze brief werd geschreven, werd hij nauwelijks opgemerkt. Maar deze brief uit de marge van de toenmalige wereld wordt nu overal op aarde gelezen.

In de brief aan Korinthe gaat het over leiderschap, relaties, seks, sociale tegenstellingen, vrijheid en verantwoordelijkheid.
De bijeenkomsten worden voorbereid aan de hand van een boekje dat gebaseerd is op een serie toespraken over deze brief. De toespraken zijn gehouden in Amsterdam, in een jonge christelijke gemeenschap: Via Nova. Bij die toespraken waren mensen aanwezig met en zonder een christelijke achtergrond. Daardoor is het materiaal laagdrempelig.

Practische informatie:
Bijeenkomsten worden telkens op woensdagmorgen gehouden in parochiecentrum De Schelp, B.M.Singel Schipluiden, vanaf 10.00 uur, aanvang 10.15 uur.
Leiding is afwisselend in handen van pastor Eli Stok en ds. Erika Dibbets.
Deelnemers kunnen zich aanmelden bij de gespreksleiders:

terug