Zorgen

Nu we kort geleden afscheid hebben genomen van twee kerkenraadsleden zijn er grote zorgen over het functioneren van de kerkenraad. Het is niet mogelijk voor de huidige kerkenraadsleden om de opengevallen vacatures op te vangen door deeltaken over te nemen. Om kort te gaan: Er is dringend behoefte aan een voorzitter voor de diaconie, een secretaris voor de kerkrentmeesters en in feite bestaat er ook nog steeds een vacature voor scriba. Zoals het nu is, zijn we genoodzaakt samenwerking te gaan zoeken met naburige gemeentes. Dit kan voorkomen worden als er binnenkort iemand opstaat die (tijdelijk) wil meehelpen. Daarom doen we een beroep op alle gemeenteleden. Ben je zelf niet de aangewezen persoon hiervoor, vraag het dan eens aan iemand in je omgeving. Wil je meer informatie? Neem contact op met ds. Dibbets of iemand van de kerkenraad.
terug

Viering Dorpskerk

zondag 3 juli 2022 
10.00 uur, Dorpskerk 
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Uitvliegdienst groet 8

Orde van dienst, volgt nog
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.