Zomerdienst zangers gevraagd

Op 15 augustus zou het in normale omstandigheden de zondag zijn waarop we ergens in het dorp met de Zomerfeesten een openlucht kerkdienst zouden houden. Dit jaar gaat dat niet door, maar als kerken willen we wel graag een oecumenische viering houden, zo mogelijk in de openlucht, bij de Dorpskerk. Thema: Weerzien. Er wordt voor de gelegenheid een koortje gevormd waar iedere belangstellende aan mee kan doen. Repetities zijn op donderdag 29 juli en 12 augustus om 19.00 uur in de Jacobuskerk. Wees welkom!
 
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.