Zangers gevraagd voor 1e Kerstdag

Het is de bedoeling dat er met en voor de gemeente gezongen gaat worden. Een enkel lied zal alleen ten gehore worden gebracht. Wij hopen op voldoende belangstelling want alleen dan zou er 4-stemmig repertoire gezongen kunnen worden. Wij hopen te kunnen repeteren op de dinsdagen 11 en 18 december om 19.00 uur in de kerk en op 23 december na de kerkdienst van de 4de Advent. Op 25 december repeteren wij vanaf 9.00 uur. Dan staat om 9.30 de koffie klaar alvorens de kerstdienst om 10.00 aanvangt.
U kunt zomaar langskomen maar ook kunt u zich bij mij melden als u wilt meedoen en voor eventuele vragen. Ook collega Jeanne Bouwmeester kunt u uiteraard benaderen.
U bent van harte welkom, sopranen, alten, tenoren en bassen (ook als u niet weet wat u bent, daar komen wij wel achter!). En bedenk dat zingen gewoon leuk is.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 9 mei 2021
10.00 uur
Ds. D. Verboom uit Leiden
Orde van dienst, klik hier

Dorpskerk, 13 mei 2021
09.30 uur Hemelvaartsdag
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Kerkbezoek tot maximaal 30 personen.

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.