Wijkbijeenkomst

Daar willen we nog wel even over doorgaan, want we denken dat alle goede verhalen nog lang niet allemaal zijn verteld. We zullen natuurlijk ook moeten vaststellen wat eigenlijk een goed verhaal is. Wilt u door een goed verhaal worden verrast; geëmotioneerd raken of moet een goed verhaal spannend en leerzaam zijn? Kent u zo’n spannend, bewogen of verrassend - kort (bijbels) - verhaal? Laat het ons dan weten.
Maar eerst willen wij weten of u 13 november om 10:00 uur in de gelegenheid bent om naar de Korpershoek te komen. Geeft u zich dan op bij uw wijkouderling of via de email (kvanleeuwen@kabelfoon.nl ) 
Dan praten we verder.
Hartelijke groet van uw ouderen-ouderlingen:
Trudie, Karin en Klaas en dominee Erika Dibbets
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 9 mei 2021
10.00 uur
Ds. D. Verboom uit Leiden
Orde van dienst, volgt nog

Dorpskerk, 13 mei 2021
09.30 uur Hemelvaartsdag
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Kerkbezoek tot maximaal 30 personen.

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.