Week van de ontmoeting

De eerste week van oktober is de week van de ontmoeting, daarom kunt u op vrijdag 1 oktober van een lunch genieten in de Schelp.
Het is voor iedereen die mensen wil ontmoeten u bent van harte welkom vanaf 11.30 uur.
U kunt zich opgeven via het secretariaat van de Jacobus parochie t/m woensdag 28 september.
Wilt u opgehaald worden geef dat even door bij 015-3801810
Er zijn geen kosten aan verbonden wel staat er een bus klaar voor een eigenbijdrage.
 
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.