Waterdicht maken muur

Eén van de mogelijkheden dat regenwater doorsijpelt door de muur naast de ingang van naar de parkeerplaats. Een paar weken geleden is de grond voor de muur weggehaald, maar voor aanvang van de werkzaamheden is alle water uit de bak weggepompt en is de gehele ruimte puinvrij gemaakt. Daarna is de muur onder het maaiveld een paar keer met speciaal afdichtmateriaal waterdicht gemaakt. Als er nu weer een flinke regenperiode achter ons ligt zal worden onderzocht of we nu het lek boven water hebben en de bak leeg blijft.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.