Vrij

Van maandag 20 t/m zaterdag 25 september en van 1 t/m 10 oktober is ds. Dibbets vrijgesteld van
werkzaamheden. Even pauze voor familie bezigheden en voordat we de drukke wintermaanden
beginnen. In noodgevallen kunt u contact opnemen met waarnemend scriba Klaas van Leeuwen of
één van de wijkouderlingen.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk
26 september 2021
10.00 uur
Ds. H. Mast, Ter Heijde

Orde van dienst, komt nog

Kerkbezoek tot maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.