Vredesdienst

De groeiende diversiteit in Nederland roept veel reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde, maar ook racisme en angst voor het onbekende. De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk.
Door de coronacrisis blijkt hoe belangrijk saamhorigheid is, hoe vitaal vrede moet zijn. Hoe belangrijk het is dat mensen elkaar bijstaan én dat verschillen er mogen zijn. Het vraagt lef om de verschillen op te zoeken. Veel verschillen zijn niet weg te nemen, en dat moeten we ook niet willen. We zijn niet allemaal één.  Het vraagt moed om op te komen voor de ander, die anders is. 

Ds. E. Dibbets-van der Roest zal voorgaan in deze viering.

Er is ruimte voor max. 100 bezoekers. Daarom graag van tevoren aanmelden om deze viering bij te wonen. Aanmelden via het parochiesecretariaat: Schipluiden@onzelievevrouwvansion.nl of de brievenbus: B.M. Singel 56, of Telefoon: 015 380 1810 (op dinsdagmorgen en woensdagmorgen)
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.