Oecumenische viering op zondag 16 januari 2022

Op zondag 16 januari 2022 zal aan deze ‘Dag van het Jodendom’ aandacht besteed worden.
Het programma voor die dag ziet er als volgt uit:
09.15 uur: Oecumenische viering in de H. Jacobuskerk te Schipluiden (met aandacht voor de relatie Jodendom – Christendom) met als voorganger ds. Renske Oldenboom, studentenpastor in Delft.
Na afloop: Koffie.
Om 11.00 uur: Inleiding door Paul Mantelaers over het Jodendom (in de Schelp). 12.30 uur: Lunch in de Schelp.
14.00 uur: Vertrek van Schipluiden naar Den Haag (met auto’s).
15.00 uur: Bezoek aan de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag.

Belangstellenden voor de lunch en/of het bezoek aan de synagoge in Den Haag dienen zich van te voren aan te mel­den. Geef daarbij ook aan of u zelf over een auto beschikt (of niet) en hoe­veel extra perso­nen u kunt meenemen.
Aanmelding voor de lezing is niet nodig.

U kunt zich tot uiterlijk 10 januari 2022 aanmel­den bij het secretariaat van de H. Jacobuskerk te Schipluiden, per tele­foon (015-3801810) of per e-mail (schipluiden@onzelievevrouwvansion.nl).
Voor nadere informatie kunt u ook daar terecht. U zult tijdig worden geïnformeerd over de coronamaatregelen die op 16 januari van kracht zullen zijn en de gevolgen daarvan.
terug