Voor wie op reis gaan

Elke zondag worden we de wereld in gezonden om het gehoorde Woord toe te passen in ons leven. Nu velen de wereld in trekken geven we elkaar deze zegen mee: Laat God je onafscheidelijk vergezellen en je begeleiden op al je wegen; laat Christus de staf zijn in je hand en de richting van elke voetstap; laat de Geest voor je zijn als de wind in de rug, die je brengt op wegen van vrede. Wees gezegend, ga met God! Tot wij elkaar weerzien.

terug

Viering Dorpskerk

zondag 14 augustus 2022
10.00 uur, Dorpskerk
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.