Viering Dorpskerk via Kerkomroep zondag 17 mei a.s.

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst, de liturgie klik hier

Zondag 17 mei 2020 kunt u via de Kerkomroep luisteren naar een viering vanuit de Dorpskerk te Schipluiden. De viering begint om 10.00 uur en wordt voorgegaan door ds. J. Aarnoudse uit Dordrecht
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.