Vernieuwen van schuur voor tuinmateriaal

Met man en macht is de tuinploeg aangevuld met een paar vrijwilligers al een paar weken bezig de schuur voor het onderhoud van de tuinen te vernieuwen. De oude schuur naast de garage van de pastorie had zijn langste tijd gehad en was hard toe voor iets nieuws. Er is een eigen pad naar de schuur is aangelegd, het dak van asbestplaten is na toestemming van de gemeente Midden-Delfland voorzichtig verwijderd, de dakplaten zijn ingepakt en naar Avalex gebracht. De oude schuur is vervolgens afgebroken, het hout ligt nu in een container om afgevoerd te worden.
Vorige week is men hard bezig geweest het fundament te leggen en de vloer van zo’n 20 m2 opnieuw te betegelen. De nieuwe schuur zelf wordt in de timmerwerkplaats voorbereid en in delen naar zijn bestemming gebracht om daar in elkaar gezet te worden. En als het dak er weer op zit dan hebben we weer voor jaren een goede schuur voor alle tuingereedschappen en -materiaal.
Dankzij de ploeg vrijwilligers hebben we een prachtige schuur en kunnen we sterk op de bouwkosten besparen. Bouwploeg geweldig werk! 
 
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.