Verkiezing ambtsdragers

Afgelopen zondag heeft de gemeente kennis kunnen maken met de nieuwe kerkrentmeester Robert v.d. Linde. Wat fijn, dat hij zijn steentje wil bijdragen! Elk jaar wisselt de samenstelling van de kerkenraad. In januari zijn aftredend en niet herkiesbaar: de ouderlingen Leopold Scholtz en Jeannet van Leeuwen, en diaken Ton van der Eijk. Herkiesbaar zijn: Siem van Staalduijnen als diaken en Dick Bleeker als ouderling kerkrentmeester. Deze week heeft u, zoals gebruikelijk, een brief gekregen namens de kerkenraad, of u ontvangt deze binnenkort. Daarin vragen we u mee te denken om vrijwilligers te werven voor een taak binnen de kerk. Mogen we weer op ieders medewerking rekenen? Zo kan iedereen een steentje bijdragen. Alvast bedankt.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 12 december
10.00 uur        Ds. Renske Oldeboom

Orde van dienst 


Lees de aangescherpte regels onder het kopje Covid 19. We zitten op 1,5 meter van elkaar met steeds een bank ertussen, zo is er ruimte voor maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.