Verfwerk kerk en nieuwe staanders fietsenstalling

Het verfwerk van de kerk, de toren, Het Baken (voorheen Het Anker) en van de pastorie is klaar. Als u de kerk binnenstapt let dan eens op de buitendeuren, alle deuren zijn strak in de lak gezet, de glans komt je tegemoet. Ook de pastorie heeft een grondige verfbeurt gehad, veel houtrot in de kozijnen van de gebouwen is met twee componenten materiaal grondig gerepareerd. Een grote klus, voor de komende jaren zullen we er voor zorgen dat het verfwerk goed wordt bijgehouden. De staanders waarop het dak van de fietsenstalling rust vertonen al jaren scheuren, het roestige ijzerwerk in het hout zet uit, sommige staanders vertonen zelfs houtrot. We hebben besloten dat de staanders in de komende maanden vernieuwd zullen worden, uitgevoerd in hardhout op nieuwe betonnen voeten (poeren). De verbinding van de houten staanders met de poeren zijn roestvrij stalen buizen die niet roesten. Een constructie die nauwelijks meer onderhoud nodig heeft. De bestaande staanders zullen door het tuinteam worden verwijderd, het dak zal worden gestut hierna zal de aannemer de nieuwe staanders plaatsen. Als laatste komen de schilders het geheel weer in de verf zetten. 
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.