Vakantie

Van maandag 7 juni t/m 27 juni is ds. Dibbets vrij wegens vakantie. Indien er dringende pastorale zaken zijn waarbij een predikant nodig is, kunt u contact opnemen met Klaas van Leeuwen via de mail: scriba@protestantschipluiden.nl. Hij zal u verder helpen.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 25 juli 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Orde van dienst, klik hier

Kerkbezoek tot maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.