Vakantie

Ds. Dibbets is vrijgesteld van werkzaamheden t/m 26 juli. Als er in die tijd een predikant nodig is, kunt u contact opnemen met Klaas van Leeuwen via het mailadres van de scriba of één van de andere wijkouderlingen. Ziekenhuisopnames en dergelijke berichten graag ook aan hen doorgeven, zodat de gemeenteleden met u kunnen meeleven.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 9 mei 2021
10.00 uur
Ds. D. Verboom uit Leiden
Orde van dienst, volgt nog

Dorpskerk, 13 mei 2021
09.30 uur Hemelvaartsdag
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Kerkbezoek tot maximaal 30 personen.

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.