Vakantie

Ds. Dibbets is vrijgesteld van werkzaamheden t/m 26 juli. Als er in die tijd een predikant nodig is, kunt u contact opnemen met Klaas van Leeuwen via het mailadres van de scriba of één van de andere wijkouderlingen. Ziekenhuisopnames en dergelijke berichten graag ook aan hen doorgeven, zodat de gemeenteleden met u kunnen meeleven.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.