VADERDAGDIENST 19 juni, een gezinsdienst!

Op Vaderdag organiseren wij een gezinsdienst over de Verloren Zoon. Dit bekende verhaal heeft echter de verkeerde naam. Eigenlijk zou het zo moeten heten ± de Ruimhartige Vader, want het gaat niet alleen over zoons die het verkeerde doen, maar meer nog over een vader die er werkelijk voor zijn kinderen is. Daarmee gaan we op een interactieve manier aan de slag, met aandacht voor iedereen in het gezin maar voor vaders het meest. 

Ds. Martijn van Leerdam, Marloes Zonneveld, Ada de Rijke, Lianne Weber, Trudi Bouwmeester
terug

Viering Dorpskerk

zondag 3 juli 2022 
10.00 uur, Dorpskerk 
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Uitvliegdienst groet 8

Orde van dienst, volgt nog
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.