Vaart u mee met de PCOB?

Deze tocht zal worden gehouden op dinsdagmiddag 16 augustus van 14.00 – 17.00 uur. Bij voldoende deelname bedragen de kosten van deze vaartocht  € 15,00 per persoon. Opstappen in het centrum van Schipluiden, aan de Vlaardingsekade naast de Paardenbrug. U kunt zich tot 2 augustus aanmelden bij:
Janny Passchier,       tel.: 010-5920238, e-mail: ceesjannie.passchier@gmail.com
Betty Kuijvenhoven,   tel.: 010-5900743, e-mail: ekuijvenhoven@caiway.net
Wacht niet te lang, want vol = vol.
 
terug

Viering Dorpskerk

zondag 14 augustus 2022
10.00 uur, Dorpskerk
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.