Uitnodiging Startavond GemeenteGroeiGroep 2021

Je bent van harte uitgenodigd dit seizoen te beginnen met een gezamenlijke avond in het Baken, Dorpsstraat 3a. Daar kun je al je vragen kwijt en beslissen of je meedoet.
Na een algemene inleiding, maken we afspraken voor de bijeenkomsten (datum, plaats, groep). We zingen wat, oefenen een kleine bespreking van het thema en bidden om een zegen.

Thema voor dit nieuwe seizoen is: “Durf Daniël te zijn”. Dit thema is vorig jaar blijven liggen, omdat de bijeenkomsten helaas niet door konden gaan. Hopelijk lukt het dit jaar wel. Als je het boekje thuis hebt, neem het mee. Nieuwe boekjes zullen nog besteld worden na de startavond.

Voel je vrij om deze uitnodiging aan een ander door te geven.
Er wordt naar je komst uitgezien!

Introductieavond

donderdag 30 september 2021

vanaf 19.30 uur in het Baken (inloop, ontvangst met koffie en thee)
20.00-21.30 uur - Inleidend programma

Informatie en aanmelden:
predikant@protestantschipluiden.nl
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk
26 september 2021
10.00 uur
Ds. H. Mast, Ter Heijde

Orde van dienst, komt nog

Kerkbezoek tot maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.