Twee fotoboeken vol.....

Uit de nalatenschap van mevrouw Annie van Leeuwen–Westerman kregen we van haar docher Jacqueline van der Kooij twee dikke mappen met foto’s en beschrijvingen van activiteiten in onze kerk en dan met name het behandelen van het avondmaalslaken en de jaarlijkse poetsbeurt van de koperen kronen. Als blijk van waardering voor het werk van mevrouw Van Leeuwen heeft Maartje van der Kooij deze fotoboeken samengesteld, opnames van pakweg 20 jaar geleden. Op een prachtige manier geven de afbeeldingen weer wat er al jarenlang aan niet alledaagse activiteiten in onze kerk worden uitgevoerd, een historisch document. We zullen deze mappen in juni en juli ter inzage leggen in Het Baken zodat u ze na de dienst bij het koffiedrinken eens rustig kunt doorbladeren.
 
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.