Terug naar Jeruzalem

Na een verlofperiode van twee maanden hopen we vrijdag 16 oktober naar Jeruzalem terug te keren. Het was nog even spannend, maar uiteindelijk ontvingen wij permissie om toegelaten te worden op een vlucht naar Tel Aviv en tot het land.
De eerste twee weken na aankomst mogen we in quarantaine ons werk doen.  We hebben genoten van de zondagen dat we in de afgeslankte gemeente konden zijn, met als hoogtepunt de startdienst op de boerderij van de Van Vlietjes. Wat was het er gezellig en goed toeven. Heerlijk om veel mensen te zien en ook te spreken, al zijn het er voor ons gevoel altijd nog te weinig. 
We hopen jullie gauw weer bij te praten in een nieuwsbrief en willen hierbij onze dank uitspreken voor jullie trouw in meeleven en ondersteuning. 
Ontvang een hartelijke groet van ons beiden, Ron en Nelleke
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.