Taizé-vieringen deze winter

Deze winter zijn er weer 4 Taizévieringen gepland. De vieringen zijn altijd op de laatste zondag van de maanden oktober, november, januari en februari. De vieringen beginnen om 17.00 uur. Zondag 27 november a.s. is de volgende viering
Taizé-vieringen in de Dorpskerk
In de vieringen in Schipluiden worden de elementen uit de Taizé-vieringen van de Franse gemeenschap samengevoegd tot een klein uur van rust, van meditatieve gebedsliederen, van de symboliek van het licht, van gebeden. De vieringen zijn om 17.00 uur in de Dorpskerk en hebben een oecumenisch karakter. U bent van harte welkom op zondag 27 november met als voorganger pastoor P. Mantelaers uit Schipluiden.
Meezingen?
De vieringen worden ondersteund door een gelegenheidscantorij. Met piano en blokfluit vormt dit een stemmige begeleiding. Wie mee wil zingen wordt hierbij van harte uitgenodigd om te oefenen vanaf 16.00 uur.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 1 oktober 2023
10.00 uur  
Mevr. Ds. G.J. Stougie uit Pernis

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.