Symbolische schikking Veertigdagentijd 2023

Bij de symbolische schikking van 19 maart 2023, 4e zondag in de Veertigdagentijd
Het gaat in de symboliek op zondag 19 maart over zien en kijken, leven met open ogen; dat de ogen geopend worden voor de ander en voor wat God ons wil laten zien.

Oculi; Open ogen
Zien, kijken, gezien worden
Wie ben jij
Geworden?Bij de symbolische schikking van 12 maart 2023, 3e zondag in de Veertigdagentijd

Deze zondag wordt in de symboliek verbinding gezocht met de evangelielezing uit Joh. 4, waar Jezus een vrouw ontmoet bij de waterbron. In de schikking is gewerkt met wat er op en bij het water groeit. De krans omlijst het geheel waardoor het idee van een vijver ontstaat. De spiegel verwijst naar het spiegelende wateroppervlak en naar reflectie, bezinning.

Bronnen
Van inspiratie
Spiegels met gedachten
Verbinding voor mij
En jouBij de symbolische schikking van 8 maart 2023, Bidstond
In het evangelie dat met de bidstond wordt gelezen gaat het over Jezus, die zich met zijn leerlingen probeert af te zonderen van de menigte mensen om rust te zoeken. Ze denken met de boot naar een afgelegen plaats te gaan, maar de menigte weet hen daar te vinden. Die rust wordt hen niet gegund. Toch raakt het Jezus als hij de mensen ziet, zodra hij uit de boot stapt.
In de schikking is geprobeerd om met takken de suggestie te wekken van de vorm van een boot met daarin een bol met knoppen, als teken van Jezus, die liefde heeft voor ons allen.
 
Bloem vol belofte           
Liefde voor jou
Gegroeid            
Uit het levende waterBij de symbolische schikking van 5 maart 2023, 2e zondag in de Veertigdagentijd
In de schikking wordt de verheerlijking van Jezus op de berg verbeeld, bij Matt. 17: 1-9. De stenen en de rondingen van de takken geven de vorm van een berg aan. Daarin worden drie tulpen geplaatst voor de drie personen die gezien worden op de berg van de verheerlijking.

Op de berg
In stilte luisterend, biddend
Drie profeten
Gevonden wijsheidBij de symbolische schikking van 26 februari 2023, 1e zondag in de Veertigdagentijd
Op de eerste zondag, 26 februari a.s. in de veertigdagentijd zal er voor in de kerk een symbolische schikking staan. Deze is opgebouwd uit bundels takken van de kronkelhazelaar, stenen en broden, zand en een enkele bloem. De symboliek sluit aan bij de evangelielezing over de verzoeking van Jezus in de woestijn.
De symbolische schikking is opgebouwd uit bundels takken van de kronkelhazelaar, stenen en broden, zand en een enkele bloem. De symboliek sluit aan bij de evangelielezing over de verzoeking van Jezus in de woestijn.
Eén enkele bloem staat in alle eenzaamheid en kwetsbaarheid tussen de stenen en het zand van de woestijn. Na veertig dagen komt de honger en is de verleiding om van stenen brood te willen maken groot. Maar de kwetsbare bloem is niet alleen, maar omgeven door beschermende machten en gewapend met het Woord van God. Zo kan hij de verleiding weerstaan.

Uit liefde voor jou
Wandelen in de woestijn
Leeftocht
Vergezicht

terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 26 maart 2023
10.00 uur  
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Jubileumviering m.m.v. Cantorij
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.