Symbolische schikking Veertigdagentijd 2023

Symbolische schikking Pasen
De vrouwen vinden op de dag van de opstanding bij het graf iemand in het wit
gekleed en de witte doeken, waarin het lichaam van Jezus lag begraven,
liggen opgerold terzijde. In de symbolische schikking voor Pasen is de krans
weer gebruikt, die door de ronde vorm aangeeft dat er aan eeuwigheidsleven
geen begin en geen einde is. De dorre takken van de krans worden met witte
bloemen omgevormd tot een bloeiende tuin.  
Nieuw leven
De dood overwonnen
Kleuren, geuren
Kringloop
Begin zonder eindSymbolische schikking van 2 april 2023, Palmzondag
Een schikking bij het evangelie over de zalving van Jezus door een vrouw. De takken vormen een golvende lijn en zijn aangevuld met takjes van kruiden en geurende planten, zoals rozemarijn, eucalyptus en lavendel. Buxustakjes verwijzen naar de palmtakken van palmzondag. 

Kostbare geuren
Voor die Ene
Is voor iedereen
Het goede doenSymbolische schikking van 26 maart 2023, 5e zondag in de Veertigdagentijd
De symbolische schikking is gemaakt naar aanleiding van het evangelie over de opwekking van Lazarus uit het graf. De krans staat voor de kringloop van het leven, zonder begin en zonder eind. Droge grassen en takken verwijzen naar het vergankelijke aardse leven, terwijl verse tulpen en grassen verwijzen naar het nieuwe leven. 

Cirkel vol
Ogenschijnlijk dode bloemen
Zijn levende herinneringen
Liefde voor jou
Bij de symbolische schikking van 19 maart 2023, 4e zondag in de Veertigdagentijd
Het gaat in de symboliek op zondag 19 maart over zien en kijken, leven met open ogen; dat de ogen geopend worden voor de ander en voor wat God ons wil laten zien.

Oculi; Open ogen
Zien, kijken, gezien worden
Wie ben jij
Geworden?Bij de symbolische schikking van 12 maart 2023, 3e zondag in de Veertigdagentijd

Deze zondag wordt in de symboliek verbinding gezocht met de evangelielezing uit Joh. 4, waar Jezus een vrouw ontmoet bij de waterbron. In de schikking is gewerkt met wat er op en bij het water groeit. De krans omlijst het geheel waardoor het idee van een vijver ontstaat. De spiegel verwijst naar het spiegelende wateroppervlak en naar reflectie, bezinning.

Bronnen
Van inspiratie
Spiegels met gedachten
Verbinding voor mij
En jouBij de symbolische schikking van 8 maart 2023, Bidstond
In het evangelie dat met de bidstond wordt gelezen gaat het over Jezus, die zich met zijn leerlingen probeert af te zonderen van de menigte mensen om rust te zoeken. Ze denken met de boot naar een afgelegen plaats te gaan, maar de menigte weet hen daar te vinden. Die rust wordt hen niet gegund. Toch raakt het Jezus als hij de mensen ziet, zodra hij uit de boot stapt.
In de schikking is geprobeerd om met takken de suggestie te wekken van de vorm van een boot met daarin een bol met knoppen, als teken van Jezus, die liefde heeft voor ons allen.
 
Bloem vol belofte           
Liefde voor jou
Gegroeid            
Uit het levende waterBij de symbolische schikking van 5 maart 2023, 2e zondag in de Veertigdagentijd
In de schikking wordt de verheerlijking van Jezus op de berg verbeeld, bij Matt. 17: 1-9. De stenen en de rondingen van de takken geven de vorm van een berg aan. Daarin worden drie tulpen geplaatst voor de drie personen die gezien worden op de berg van de verheerlijking.

Op de berg
In stilte luisterend, biddend
Drie profeten
Gevonden wijsheidBij de symbolische schikking van 26 februari 2023, 1e zondag in de Veertigdagentijd
Op de eerste zondag, 26 februari a.s. in de veertigdagentijd zal er voor in de kerk een symbolische schikking staan. Deze is opgebouwd uit bundels takken van de kronkelhazelaar, stenen en broden, zand en een enkele bloem. De symboliek sluit aan bij de evangelielezing over de verzoeking van Jezus in de woestijn.
De symbolische schikking is opgebouwd uit bundels takken van de kronkelhazelaar, stenen en broden, zand en een enkele bloem. De symboliek sluit aan bij de evangelielezing over de verzoeking van Jezus in de woestijn.
Eén enkele bloem staat in alle eenzaamheid en kwetsbaarheid tussen de stenen en het zand van de woestijn. Na veertig dagen komt de honger en is de verleiding om van stenen brood te willen maken groot. Maar de kwetsbare bloem is niet alleen, maar omgeven door beschermende machten en gewapend met het Woord van God. Zo kan hij de verleiding weerstaan.

Uit liefde voor jou
Wandelen in de woestijn
Leeftocht
Vergezicht

terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 1 oktober 2023
10.00 uur  
Mevr. Ds. G.J. Stougie uit Pernis

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.