Symbolische Bloemschikking tijdens Advent 2021

toelichting 4e advent
Op de vierde advent wordt de ontmoeting tussen twee zwangere vrouwen verbeeld. Maria is zwanger van Jezus en bezoekt haar oude tante Elisabeth die eveneens zwanger is. Elisabeth en Maria zijn blij elkaar te ontmoeten. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan, lezen we in Lucas 1:45.
De zonnestralen worden langer en talrijker. Er staan wilgenkatjes tussen de stralen, voorboden van een nieuwe tijd. Voor de schikking plaatsen we twee amaryllisbollen in de knop, gewikkeld in blad. Verborgen in de bol groeiend naar licht, nieuw leven, gezegende toekomst.toelichting 3e advent
De symbolische schikking is deze zondag uitgebreid met symboliek die past bij de tekst uit Lucas 3:11: “Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.”
Als je veel hebt... deel dan met de ander. Het lijkt op het eerste gezicht misschien alsof er weinig verandert in de schikking, maar als je goed kijkt, zie je dat er tussen de stralen van de opkomende zon korenaren zijn geplaatst. Granen waar brood van wordt gemaakt. Voor de opgaande zon liggen broden, brood om te delen.
In het koninkrijk van de Heer draait het om een toekomst die nu al begint door wat wij doen: delen van wat je hebt, genoegen nemen met wat je krijgt. Deel met elkaar het brood, het leven - in het volle licht.toelichting 2e advent
Johannes heeft de taak van profeet op zich genomen. Daarbij doopt hij mensen die zich tot God bekeren en hij mag ook Jezus dopen.
In de symbolische schikking zien we de opkomende zon die iets meer en langere stralen laat zien. Daarbij wordt een lichtje gebrand in een drijvende jakobsschelp, dopen met licht. Johannes doopte met Levend water, in het morgenlicht vol van verwachting!Toelichting 1e advent
Op deze eerste zondag van advent, tijd van voorbereiding op het Kerstfeest, steken we de eerste van vier kaarsen aan. Deze kaarsen staan dit jaar bij een symbolische schikking. Het verhaal vandaag gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd. De opkomende zon, die wordt verbeeld, is nog maar klein. Voor de schikking ligt een vrucht, verpakt in wol en ruwe stof, als een mantel, veilig en beschermd. Het moet nog tot bloei komen. Gedroogde grassen, als stralen van de zon. - Morgenlicht - vol verwachting.

terug