Stookbeleid

We beleven wat koudere momenten in onze kerk door het soberder stookbeleid dat we nu voeren. Graag danken we u voor uw begrip daarvoor. We willen graag even laten zien dat het niet voor niets is. Afgelopen maand november 2022 hebben we 25,1% minder gas gebruikt dan in november 2021. Ik bespaar u de berekeningen, maar met correctie van verschillende omstandigheden komt dat neer op 230 euro besparing in de maand november. De rekening voor gas bedroeg overigens ca 750 euro. December is kouder begonnen en de kerk moet minimaal op 10 graden Celcius gehouden worden in verband met behoud van orgel en gebouw. Laten we de komende maanden volhouden om in een wat koudere kerk te zijn.
Een vriendelijke groet van uw kerkrentmeesters Wil, Michel, Robert, Dick en Gerard.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 29 januari
10.00 uur       
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Jeugddienst, orde van dienst klik hier

 
17.00 uur       
Ds. J. van den Berg-Meelis uit Leiden
Taizé viering

Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.